Ծնողական ժողովներ

19.02.2021

Հարգելի´ դասղեկներ, ուսուցիչներ և ծնողներ, ծնողական ժողովները անցկացվելու են կա՛մ հեռավար, կա՛մ առկա: Խնդրում ենք ծանոթանալ ժամանակացույցին, որտեղ նշված կլինեն ժողովի անցկացման ձևաչափը /առկա,հեռավար/, օրը և ժամը, առկա լինելու դեպքում՝ նաև լսարանը: Ծնողական ժողովները հեռավար կազմակերպելու դեպքում դասղեկները իրենց դասղեկական դասարաններին նախապես կտրամադրեն հղումները, որոնցով ծնողները կարող են միանալ ժողովին: Հարգանքով՝ տնօրենություն