20 միավորանոց համակարգից 10 միավորանոց համակարգին անցում կատարելու սանդղակ

18.10.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ, ձեզ ենք ներկայացնում 20 միավորանոց համակարգից 10 միավորանոց համակարգին անցում կատարելու սանդղակը։
19,5-20 միավոր    10
17-19,49 միավոր    9
15-16,99 միավոր    8
13-14,99 միավոր    7
11-12,99 միավոր    6
9-10,99 միավոր    5
6,5-8,99 միավոր    4
0-6,49 միավոր    3