«Քվանտ» վարժարան

Երևան, Բագրատունյաց 23/2

Ընդունարան

+374 10 42 22 17

info@quantum.am
Տեղեկատու

+374 10 46-03-91

info@quantum.am

Հեռավար դպրոց

Վարժարանում հեռավար առցանց դասերի համար վարժարանի ուսուցիչներին և աշակերտներին հասանելի են երեք հարթակներ, որոնց օգտագործման համար «Քվանտ»-ն ունի համապատասխան արտոնագրերը։
Այդ հարթակները հասանելի են հետևյալ հղումներով՝