«Քվանտ» վարժարան

Երևան, Բագրատունյաց 23/2

Ընդունարան

+374 10 42 22 17

info@quantum.am
Տեղեկատու

+374 10 46-03-91

info@quantum.am

9-րդ դասարանների հոսքային քննություններ

06/18/2019

9-րդ դասարանների հոսքային քննություններ

9-րդ դասարանների հոսքային քննությունները տեղի կունենան.
9-1, 9-2, 9-3, 9-4 դասարաններում՝  հունիսի 24-ին ժամը 9:00 301բ լսարանում:
9-5, 9-6 դասարաններում՝  հունիսի 24-ին ժամը 9:00 203բ լսարանում:
Հոսքային քննություններ
Ֆիզմաթ հոսքի համար առաջադրանքները կլինեն մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից:
Քիմկենս հոսքի համար առաջադրանքները կլինեն քիմիա, ֆիզիկա և կենսաբանություն առարկաներից:
Տնտեսագիտական հոսքի համար առաջադրանքները կլինեն աշխարհագրություն, անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից:
Հումանիտար հոսքի համար առաջադրանքները կլինեն անգլերեն, հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաներից:
Առաջադրանքները կլինեն 9-րդ դասարանի ծրագրային նյութից:

Վերադարձ ցուցակին