ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Pre-IB քննություններ2024

Իմանալ ավելին

Ավագ դպրոցի խորհրդատվություններ

2024

Իմանալ ավելին

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

2024

Իմանալ ավելին

Ավագ դպրոցի քննությունները

2024

Իմանալ ավելին

Ամառային քննաշրջանի խորհրդատվությունները

2024

Իմանալ ավելին

Քննությունների ժամանակացույցը

2024

Իմանալ ավելին

Քննաշրջան

2024

Իմանալ ավելին

Ամառային քննաշրջան

2024

Իմանալ ավելին

Ուսումնական տարվա ավարտ

2024

Իմանալ ավելին

«ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱԹՈՆ»

2024

Իմանալ ավելին

Գարնանային ստուգարքներ

2024

Իմանալ ավելին

Շախմատի մրցույթ «Քվանտ» վարժարանում

2024

Իմանալ ավելին

«Որոնում ենք տաղանդներ 2024»


2024

Իմանալ ավելին

Ձմեռային վերաքննությունների ժամանակացույց

2024

Իմանալ ավելին

10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2024

Իմանալ ավելին

2-րդ կիսամյակի դասընթացների սկիզբ

2024

Իմանալ ավելին

Ձմեռային քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը

2024

Իմանալ ավելին

Ձմեռային քննությունների ժամանակացույց

2024

Իմանալ ավելին

Օսկանյանի անվան հուշամրցույթի մեկնարկ

2023

Իմանալ ավելին

Ձմեռային քննությունների առարկայացանկը ըստ դասարանների

2023

Իմանալ ավելին