Հեռավար դպրոց

Վարժարանում հեռավար առցանց դասերի համար վարժարանի ուսուցիչներին և աշակերտներին հասանելի են երեք հարթակներ, որոնց օգտագործման համար «Քվանտ»-ն ունի համապատասխան արտոնագրերը։