Փաստաթղթեր

Տեղեկություն հարկ վճարողի վերաբերյալ
Իմանալ ավելին
Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա
Իմանալ ավելին
Հիմնական ընդհանուր կրթության լիցենզիա
Իմանալ ավելին
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության լիցենզիա
Իմանալ ավելին
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Իմանալ ավելին
Պայմանագրի օրինակ
Իմանալ ավելին
Աշակերտի վարքագծի կանոններ
Իմանալ ավելին
Ընդունելության և փոխադրման կարգ
Իմանալ ավելին
Օտար լեզվով կրթության իրականացման թույլտվություն
Իմանալ ավելին
Միջազգային բակալավրիատի «Դիպլոմա» ծրագրի հավաստագիր
Իմանալ ավելին