2024-25 ուստարվա դիմորդ

Ի գիտություն 2024-25 ուստարվա դիմորդների «Քվանտ» վարժարանում 2024-2025 ուստարում նոր դասարաններ կձևավորվեն, և հիմնական ընդունելություն կկազմակերպվի տարիքային հետևյալ խմբերում՝ 

 • 1-ին դասարան (ընդունելության հերթագրումը մինչև 01․02․2024թ․),

 • 6-րդ դասարան - նախապես գրանցմամբ (ընդունելության հերթագրումը մինչև 25․05․2024թ․),

 • 10-րդ դասարան - նախապես գրանցմամբ

 Մյուս դասարաններում ընդունելություն կկազմակերպվի միայն թափուր տեղերը համալրելու նպատակով՝ նախապես գրանցված դիմորդների շարքից՝ ըստ ցուցակագրման հերթականության։ Բոլոր դասարաններում ընդունելությունը կիրականացվի՝ համաձայն գործող կարգի (տե´ս «Ընդունելության կարգ»)։