2022-23 ուստարվա դիմորդ

«Քվանտ» վարժարանում 2022-2023 ուստարում նոր դասարաններ կձևավորվեն և հիմնական ընդունելություն կկազմակերպվի միայն 1-ին (առաջին դասարանի ընդունելության հերթագրումը մինչև 01․02․2022թ․), 6-րդ և 10-րդ դասարաններ ընդունվող աշակերտների համար (ընդունելության հերթագրումը մինչև 01․05․2022թ․): Մյուս դասարաններում ընդունելություն կլինի միայն թափուր տեղերը համալրելու նպատակով։

Բոլոր դասարաններում էլ ընդունելությունը կիրականացվի՝ համաձայն գործող կարգի (տե´ս «Ընդունելության կարգ»), ըստ ցուցակագրման հերթականության: