«Քվանտ» վարժարան

Երևան, Բագրատունյաց 23/2

Ընդունարան

+374 10 42 22 17

info@quantum.am
Տեղեկատու

+374 10 46-03-91

info@quantum.am

2020-21 ուստարվա դիմորդ

«Քվանտ» վարժարանում 2020-21 ուստարում նոր դասարաններ կձևավորվեն և հիմնական ընդունելություն կկազմակերպվի միայն 1-ին, 6-րդ և 10-րդ դասարաններում սովորողների համար:

Մյուս դասարաններում ընդունելություն կլինի միայն թափուր տեղերը համալրելու նպատակով։ 

Բոլոր դասարաններում էլ ընդունելությունը կիրականացվի՝ համաձայն գործող կարգի (տե´ս «Ընդունելության կարգ»), ըստ ցուցակագրման հերթականության: