2021-22 ուստարվա դիմորդ

«Քվանտ» վարժարանում 2021-22 ուստարում նոր դասարաններ կձևավորվեն և հիմնական ընդունելություն կկազմակերպվի միայն 1-ին (առաջին դասարանի ընդունելության հերթագրումը մինչև 01․02․2021թ․), 6-րդ և 10-րդ դասարաններ ընդունվող աշակերտների համար: Մյուս դասարաններում ընդունելություն կլինի միայն թափուր տեղերը համալրելու նպատակով։ Բոլոր դասարաններում էլ ընդունելությունը կիրականացվի՝ համաձայն գործող կարգի (տե´ս «Ընդունելության կարգ»), ըստ ցուցակագրման հերթականության: