ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

09.12.2020

Հարգելի՛ դասղեկ,

Խնդրում ենք մինչև 2020թ․ դեկտեմբերի 26-ը Ա․ Սիմոնյանին ներկայացնել տեղեկատվություն Ձեր դասղեկական դասարանների հետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ՝ կոնկրետ ավելացնելով թեման և աշխատանքի ընթացիկ վիճակը։

Տնօրենություն