Քաղվածք գիտամանկավարժական խորհրդի նիստից

10.12.2020

Հարգելի՛ քվանտականներ,
կից ներկայացվում է <<Քվանտ>> վարժարանի գիտամանկավարժական խորհրդի նիստի արձանագրությունը։