Խորհրդատվությունների անցկացում

30.12.2020

Հարգելի´ քվանտականներ, խորհրդատվությունները հիմնականում կանցկացվեն հեռավար, սակայն հնարավորության սահմաններում, ըստ պայմանավորվածության, կլինեն  նաև առկա: Այդ մասին կտեղեկացնեն առարկայական ուսուցիչները:
  Օլիմպիական խմբակի պարապմունքները կվերսկսվեն հունվարի 4-ից՝ ըստ ղեկավարների հետ հանմաձայնեցրած գրաֆիկի: