Առարկայական քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույց

04.01.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացված է հետևյալ առարկաների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը․ հայոց լեզու, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, բնագիտություն, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, ռուսաց լեզու, անգլերեն, կենսաբանություն, քիմիա, պատմություն։