ՆԶՊ դասընթացի կազմակերպում

02.06.2021

Հարգելի´ քվանտականներ,

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ՆԶՊ դասընթացը կկազմակերպվի հետևյալ ժամանակացույցով.