Խորհրդատվությունների ժամանակացույց

20.06.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ,
ձեզ ենք ներկայացնում հայոց լեզվի, անգլերենի, ինֆորմատիկայի, մաթեմատիկայի, պատմության, ֆիզիկայի խորհրդատվությունների ժամանակացույցերը։