«Մայրենի» և «Հայ գրականություն» առարկաների քննությունների անցկացման ժամանակացույց

27.08.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ, 

հիշեցնում ենք, որ ըստ աշխատանքային պլանի՝ «Մայրենի» և «Հայ գրականություն» առարկաների քննությունների անցկացման ժամանակացույցը հետևյալն է.

          

                 2-րդ դաս.                            31.08    ժ. 900

                3-րդ դաս.                             01.09   ժ. 1130, 1300

                4-րդ դաս.                             02.09   ժ. 900, 1300, 1330

                5-րդ դաս․                             01.09   ժ. 900


                6-րդ դաս                              02.09    ժ. 900


                7-րդ դաս                              03.09    ժ. 900
                8-րդ դաս                              04.09   ժ. 900


                9 -րդ դաս.                            06.09    ժ. 900


                10 -րդ դաս                           07.09    ժ. 1300 (ֆիզմաթ և տնտես․ հոսք)


                                                             07.09    ժ. 900    (հումանիտար և քիմկենս․ հոսք)


                11 -րդ դաս                           08.09    ժ. 1300 (ֆիզմաթ և տնտես․ հոսք)


                                                                          ժ. 900      (հումանիտար և քիմկենս․ հոսք)


                12 -րդ դաս                           09.09    ժ. 1300 (ֆիզմաթ և տնտես․ հոսք)

                                                                          ժ. 900     (հումանիտար և քիմկենս․ հոսք)

                         

 

                                                                                                                     Ուսումնական մաս