Աշնանային վերաքննություններ

28.08.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացնում ենք աշնանային վերաքննությունների ժամանակացույցը։

Առարկա

Օր

Ժամ

Լսարան

Հայոց լեզու և գրականություն

01․09․2021

10։00

403

Անգլերեն

02․09․2021

13։00

403

Հայոց պատմություն

02․09․2021

13։00

403

Աշխարհագրություն

02․09․2021

11։30

403

Մաթեմատիկա

03․09․2021

10։00

301 Բ

Ֆիզիկա

04․09․2021

12։30

403

Քիմիա

02․09․2021

11։30

403

Կենսաբանություն

04․09․2021

10։00

403

Ինֆորմատիկա

04․09․2021

10։00

Համակարգչային սենյակ

Հոսքային (տնտես․)

03․09․2021

10։00

301 Բ

Հոսքային (քիմկենս)

02․09․2021

11։30

403