Անկախության տոն

18.09.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ,
«Քվանտ» վարժարանում ոչաշխատանքային է համարվում միայն սեպտեմբերի 21-ը։