1-ին կիսամյակի դասերի ավարտ

05.12.2021

Հարգելի՛ քվանտականներ,
1.    Ըստ աշխատանքային պլանի՝  բոլոր դասարաններում 1-ին կիսամյակի դասերի ավարտը կլինի  դեկտեմբերի 28-ին:
2.    «Բրեյն-ռինգ»-ում հաղթող թիմերի մրցույթը կլինի դեկտեմբերի 29-ին` ժամը 10:00-ին, իսկ մրցույթի ամփոփումը և պարգևատրումը՝ նույն օրը՝ ժամը 13:00-ին:
3.    Ձմեռային արձակուրդը լինելու է 30.12.2021-06.01.2022 թ.:
4. Ձմեռային քննաշրջանը կլինի՝  08.01.2022 - 23.01.2022թ.:
5.    12-րդ դասարանների պետական ավարտական քննությունները անցկացվելու են հունվարին հետևյալ ժամանակացույցով՝
1.    «Հայոց լեզու և հայ գրակ.» առարկայից՝ գրավոր/թեստ/- 11.01.2022թ.
2.    «Հայոց պատմություն» առարկայից՝ գրավոր /թեստ/  -     12.01.2022թ.
3.    «Մաթեմատիկա» առարկայից /թեստ/                              -     14.01.2022թ.
6.    12-րդ դասարանների հոսքային քննությունները անցկացվելու են  08.01.2022-23.01.2022թ.:
7.    ՆԶՊ պարապմունքների 2-րդ փուլը  (այն աշակերտների համար ,որոնք չեն մասնակցել ամառային ռազմամարզական հավաքներին)  կանցկացվի հետևյալ  ժամանակացույցով՝
8-րդ և 9-րդ դասարաններ՝                       հունվարի 25, 26, 27-ին՝ ժամը 900-1300
10-րդ,  11-րդ և 12-րդ դասարաններ՝        հունվարի 25,26, 27-ին՝ ժամը 1330-1730
8.    «Հայոց  եկեղեցու պատմություն»  առարկայի դասընթացը  5-6-րդ դասարանների                        համար կանցկացվի հունվարի  24-26-ը:
9.    Օսկանյանի անվան հուշամրցույթը  անցկացվելու է  2 փուլով: Առաջին փուլը անցկացվելու է հումանիտար առարկաներից ՝մայրենի,  հայոց լեզու, հայ գրակ., ռուսաց լեզու, անգլերեն, հայոց պատմություն, ՆԶՊ և  հայոց  եկեղեցու պատմություն, հետևյալ ժամանակացույցով՝
         11.12.2021թ. — մայրենի,  հայոց լեզու,  հայ գրակ. /14:30-ից  301Բ դահլիճ/
         12.12.2021թ. — անգլերեն, հայոց պատմ., հայոց եկեղ.պատմ./10:00-ից  301Բ դահլիճ /          
         18.12.2021թ. — ռուսաց լեզու, ՆԶՊ  /14:30-ից  301Բ դահլիճ/
         2-րդ փուլը նախատեսվում է անցկացնել բնագիտական առարկաներից՝ մաթեմ.,   ինֆորմ., աշխարհագր., քիմիա, կենսաբ., ֆիզիկա, աստղագիտ. /ըստ աշխատանքային պլանի/:
    10. 2-րդ կիսամյակի դասերը կսկսվեն միջանկյալ  դասացուցակով՝  
         1-4-րդ դասարաններ համար՝        հունվարի 24-ից
         5-12-րդ դասարանների համար՝    փետրվարի 1-ից
    11. Ձմեռային քննաշրջանի վերաքննությունները կանցկացվեն  02.02.22-12.02.22  ընկած        ժամանակահատվածում:
    12.Ծնողական ժողովները նախատեսվում են անցկացնել 17.02.2022-26.02.2022 ընկած  ժամանակահատվածում:

                      04.12.2021թ.                                                  Հարգանքով՝ տնօրենություն