Մեկնարկում է Օսկանյանի անվան հուշամրցույթը

05.12.2021

Հարգելի´ քվանտականներ,
    մեկնարկում է Օսկանյանի անվան հուշամրցույթը...
    Այս տարի  հուշամրցույթը  անցկացվելու է  2 փուլով: Առաջին փուլը անցկացվելու է հումանիտար առարկաներից ՝մայրենի, հայոց լեզու, հայ գրակ., ռուսաց լեզու, անգլերեն, հայոց պատմություն, ՆԶՊ և  հայոց  եկեղեցու պատմություն, հետևյալ ժամանակացույցով՝
  11.12.12.2021թ. —  մայրենի,  հայոց լեզու,  հայ գրակ. /14:30-ից  301Բ  դահլիճ/
  12.12.2021թ. — անգլերեն, հայոց պատմ., հայոց եկեղ.պատմ./10:00-ից  301Բ դահլիճ /          
  18.12.2021թ.    —  ռուսաց լեզու, ՆԶՊ  /14:30-ից  301Բ դահլիճ/

              2-րդ փուլը նախատեսվում է անցկացնել բնագիտական առարկաներից՝ մաթեմ.,   ինֆորմ.,աշխարհագր., քիմիա,կենսաբ.,ֆիզիկա,աստղագիտ. /ըստ աշխատանքային պլանի/:
             Օլիմպիադային կարող են մասնակցել 5-12-րդ դասարանների աշակերտները: Գրանցվելու համար մինչև դեկտեմբերի 9-ը պետք է  մոտենալ 201 սենյակ:
          Օլիմպիական խմբակներում ընդգրկված աշակերտների գրանցումն ու մասնակցությունը պարտադիր է: Լավագույն արդյունք ցուցաբերած աշակերտները  կպարգևատրվեն:
                                                                                  
04.12.2021թ.                                                    Հարգանքով՝  տնօրենություն