Հետագա անելիքների ժամանակացույցը

25.04.2022

Հայտարարություն

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացնում ենք  մեր հետագա անելիքների ժամանակացույցը․
•    1-ին  և  4-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 27-ին: Առաջին դասարանցիների երդման արարողությունը  Օշականում նախատեսվում է անցկացնել 26.04.2022թ.: Ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինի մինչև 10.06.2022թ.:
4-րդ դասարանների գիտելիքի ստուգումը կանցկացվի հետևյալ օրերին.
«Մայրենի»/գրավոր, թեստ/       -      10.06.2022թ.
«Մաթեմատիկա»/գրավոր, թեստ/-  13.06.2022թ.
4-րդ դասարանների ներվարժարանային քննությունները նախատեսվում է անցկացնել մինչև 25.06.2022թ.:
•    2-րդ և  3-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 31-ին: Խորհրդատվություններն ու քննությունները կանցկացվեն 01.06–30.06 ընկած ժամանակահատվածում:
•    Արշավ դեպի Աղավնաձոր
      1-ին դաս.- 11.06.2022թ.
2-րդ դաս.- 18.06.2022թ.
3-րդ դաս.- 19.06.2022թ.
•    5-րդ և  6-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 2-ին: Խորհրդատվություններն ու քննությունները կանցկացվեն 03.06–30.06 ընկած ժամանակահատվածում:
•    7-րդ  և  8-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 2-ին: Խորհրդատվություններն  ու քննությունները կանցկացվեն  03.06–22.06 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ պարապմունքները նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 23.06-05.07:
•    9-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 2-ին: Հունիսի 2-30 ընկած ժամանակահատվածում կկազմակերպվեն  խորհրդատվություններ և ավարտական  քննություններ: Հոսքային քննությունները նախատեսվում է անցկացնել հունիսի 6-ին:
9-րդ դասարանների ավարտական քննությունների անցկացման օրերն են՝
                   Հայոց պատմություն (բանավոր)-                                   08․06․2022թ․
                   Գրականություն (բանավոր)-                                           13․06․2022թ․
                   Օտար լեզու  (Ռուսերեն կամ Անգլերեն՝ բանավոր) 16․06․2022թ      
                   Բնագիտություն (Ֆիզիկա, Քիմիա, Կեսաբանություն,
                   Աշխարհագրություն`գրավոր, թեստ                             23․06․2021թ․
                   Հայոց լեզու        (կենտրոնացված, գրավոր,թեստ)      28․06․2021թ․
                   Մաթեմատիկա(կենտրոնացված, գրավոր, թեստ)-    30․06․2021թ․
               Ֆիզկուլտուրա՝ նորմատիվների հանձնում 07․06-ից մինչև քննաշրջանի ավարտն                                                   ընկած ժամանակահատվածում:
        Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ պարապմունքները նախատեսվում է կազմակերպել  «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 05.07-16.07 ընկած ժամանակահատվածում:
    
● Ավագ  դպրոցի 10-րդ  դասարաններում գործող դասացուցակով   դասերը կավարտվեն  հունիսի 2-ին: Այնուհետև այս դասարանները  կշարունակեն  աշխատել  նոր դասացուցակով /միայն մասնագիտական առարկաներ/ մինչև 18.06.2022թ.:  Քննություններն ու խորհրդատվությունները  կանցկացվեն  20.06-02.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 05.07-17.07 ընկած ժամանակահատվածում:
      ● Ավագ  դպրոցի 11-րդ  դասարաններում գործող   դասացուցակով  դասերը   կավարտվեն  հունիսի 2-ին: Այնուհետև այս դասարանները  կշարունակեն  աշխատել  նոր դասացուցակով /միայն մասնագիտական առարկաներ/ մինչև 18.06.2022թ.: Քննություններն ու խորհրդատվությունները  կանցկացվեն  20.06-18.07  ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 20.07-01.08 ընկած ժամանակահատվածում:
●  12-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 2-ին: «Վերջին զանգի» միջոցառումը կանցկացվի հունիսի 3-ին Աղավնաձորում: Հունիսի 4-ից մինչև պետական ավարտական  կամ  միասնական քննությունների սկիզբը կանցկացվեն խորհրդատվություններ: Պետական ավարտական քննությունների օրերն են՝
    Հայոց լեզու/գրավոր/ -                   08.06.2022 թ.
    Հայոց պատմություն/գրավոր/-    15.06.2022 թ.
    Մաթեմատիկա/ գրավոր/       -     22.06.2022 թ.
● «ՄԲ» 2-րդ կուրսի միջազգային ավարտական քննությունները կանցկացվեն 28.04-20.05 ընկած ժամանակահատվածում:
● «ՄԲ» 1-ին կուրսի դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 30-ին: Քննությունները և խորհրդատվությունները կանցկացվեն 02.07-18.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 20.07-01.08 ընկած ժամանակահատվածում::
«ՄԲ» 1-ին կուրսի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն 02.07-15.07 ընկած ժամանակահատվածում:
    ● Ուսուցիչների ամենամյա սեմինարը նախատեսվում է անցկացնել Աղավնաձորում սույն թվականի 17.07-20.07 ընկած ժամանակահատվածում:
                                                                                                      

    Հարգանքով՝ տնօրենություն