ՆԶՊ պարապմունքների 2-րդ փուլ, <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> առարկայի դասընթաց, ձմեռային վերաքննություների ժամանակացույց

23.01.2023

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացնում ենք ՆԶՊ պարապմունքների, <<Հայոց եկեղեցու պատմություն>> առարկայի դասընթացի, ձմեռային քննաշրջանի վերաքննությունների ժամանակացույցը։