Մարզային փուլի անցկացման օրերը և վայրերը, մասնակիցները