Հետագա անելիքներ

05.05.2023

Հայտարարություն

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացնում ենք  մեր հետագա անելիքների ժամանակացույցը․

·        1-ին   դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 26-ին: 1-ին դասարանցիների երդման արարողությունը  Օշականում նախատեսվում է անցկացնել մայիսի 2-րդ կեսին: Ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինի մինչև 15.06.2023թ.:

·        2-րդ և  3-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 26-ին: Խորհրդատվություններն ու քննությունները կանցկացվեն 29.05–30.06 ընկած ժամանակահատվածում:

● 4-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 26-ին: Խորհրդատվություններն ու քննությունները կանցկացվեն 29.05–30.06 ընկած ժամանակահատվածում: 4-րդ դասարանների գիտելիքի ստուգումը կանցկացվի հետևյալ օրերին.

 «Մայրենի»/գրավոր, թեստ/       -      08.06.2023թ.

 «Մաթեմատիկա»/գրավոր, թեստ/-  13.06.2023թ.

4-րդ դասարանների ներվարժարանային քննությունները նախատեսվում է անցկացնել մինչև 30.06.2023թ.:

·        Տարրական դասարանների արշավ դեպի Աղավնաձոր

 1-ին դաս.- 03.06.2023թ.

2-րդ դաս.- 04.06.2023թ.

3-րդ դաս.- 11.06.2023թ.

4-րդ դաս.- 10.06.2023թ.

·        5-րդ և  6-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 2-ին: Խորհրդատվություններն ու քննությունները կանցկացվեն 03.06–30.06 ընկած ժամանակահատվածում:

·        7-րդ  և 8-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն    հունիսի 2-ին /7-րդ դասարան/, հունիսի 3-ին/ 8-րդ դասարան/: Խորհրդատվություններն  ու քննությունները կանցկացվեն  05.06–22.06 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ պարապմունքները նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 23.06-05.07 ընկած ժամանակահատվածում :

·        9-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 25-ին:  29.05–04.07 ընկած ժամանակահատվածում կկազմակերպվեն  խորհրդատվություններ,ավարտական  քննություններ և հոսքային քննություն:

9-րդ դասարանների ավարտական քննությունների անցկացման օրերն են՝

                   Օտար լեզու  (Ռուսերեն կամ Անգլերեն՝ բանավոր)             01.06.2023թ.

                   Հայոց լեզու           (գրավոր,թեստ)                                        05․06․2023թ․

                   Մաթեմատիկա   ( գրավոր, թեստ)-                                      12․06․2023թ․

                   Բնագիտություն (Ֆիզիկա, Քիմիա, Կեսաբանություն,

                   Աշխարհագրություն`գրավոր, թեստ                                     19.06.2023թ.

                   Գրականություն (բանավոր)-                                                 23.06.2023թ.           

                   Հայոց պատմություն (բանավոր)-                                          28.06.2023թ.

   Ֆիզկուլտուրա՝ նորմատիվների հանձնում 01․06-ից մինչև քննաշրջանի ավարտն      ընկած ժամանակահատվածում:

        Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ պարապմունքները նախատեսվում է կազմակերպել  «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 05.07-17.07 ընկած ժամանակահատվածում:

     ● Ավագ  դպրոցի 10-րդ  դասարաններում գործող դասացուցակով   դասերը կավարտվեն  հունիսի 3-ին: Այնուհետև այս դասարանները  կշարունակեն  աշխատել  նոր դասացուցակով /միայն մասնագիտական առարկաներ/, և դասացուցակային դասերը կավարտվեն 21.06.2023թ.:  Քննություններն ու խորհրդատվությունները  կանցկացվեն  22.06-04.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 05.07-17.07 ընկած ժամանակահատվածում:

     ● Ավագ  դպրոցի 11-րդ  դասարաններում գործող   դասացուցակով  դասերը   կավարտվեն  հունիսի 3-ին: Այնուհետև այս դասարանները  կշարունակեն  աշխատել  նոր դասացուցակով /միայն մասնագիտական առարկաներ/ մինչև 21.06.2023թ.: Քննություններն ու խորհրդատվությունները  կանցկացվեն 22.06-17.07  ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 20.07-01.08 ընկած ժամանակահատվածում:

●  12-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 25-ին: «Վերջին զանգի» միջոցառումը կանցկացվի մայիսի 26-ին  Աղավնաձորում: Մայիսի 29-ից մինչև պետական ավարտական  կամ  միասնական քննությունների սկիզբը կանցկացվեն խորհրդատվություններ: Պետական ավարտական քննությունների օրերն են՝

 ●Հայոց լեզու և հայ գրականություն /գրավոր/ -    07.06.2023 թ.

● Հայոց պատմություն/գրավոր/-                             14.06.2023 թ.

●Մաթեմատիկա/ գրավոր/       -                               21.06.2023 թ.

● «ՄԲ» 2-րդ կուրսի միջազգային ավարտական քննությունները կանցկացվեն 01.05.-30.05 ընկած ժամանակահատվածում:

● «ՄԲ» 1-ին կուրսի դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 24-ին: Քննությունները և խորհրդատվությունները կանցկացվեն 26.06-18.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա  ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է  կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 20.07-01.08 ընկած ժամանակահատվածում:

«ՄԲ» 1-ին կուրսի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն 22.06-01.07 ընկած ժամանակահատվածում:

    ● Ուսուցիչների ամենամյա սեմինարը նախատեսվում է անցկացնել Աղավնաձորում սույն թվականի 17.07-20.07 ընկած ժամանակահատվածում:

                                                                                                           Հարգանքով՝ տնօրենություն


03.05.2023 թ.