«Օժտված երեխաներ Քվանտ-2023» մրցույթի 1-ին փուլի արդյունքները

10.05.2023

«Օժտված երեխաներ Քվանտ-2023» մրցույթի արդյունքները և 2-րդ փուլի մասնակիցների ցանկը ըստ դասարանների։

5-րդ դասարան
6-րդ դասարան
7-րդ դասարան
8-րդ դասարան
9-րդ դասարան