Վերաքննություններ

28.08.2023

Հարգելի քվանտականներ,

 

I.                   2022-23 ուսումնական տարվա ամառային վերաքննությունները կանցկացվեն ըստ հետևյալ ժամանակացույցի՝


I.         Մայրենիի և հայ գրականության քննությունները կանցկացվեն ըստ հետևյալ ժամանակացույցի (2023-2024 ուստարվա արդեն փոխադրված դասարանների)՝


·         Փոփոխությունների և լրացուցիչ տեղեկատվության մասին կծանուցվեք դասղեկների միջոցով

 I.                   2023-24 ուսումնական տարվա I կիսամյակի դասերը կսկսվեն ըստ հետևյալ ժամանակացույցի՝