ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ

14.11.2023

    Սիրելի՛ քվանտականներ, մեկնարկում են 2023-2024 ուստարվա առարկայական օլիմպիադանները հետևյալ առարկաններց՝
• Մաթեմատիկա՝ 5-12-րդ դասարան
• Կենսաբանություն՝ 9-12-րդ դասարան
• Աշխարհագրություն՝ 9-12-րդ դասարան
• Ֆիզիկա՝ 9-12-րդ դասարան
• Քիմիա՝ 9-12-րդ դասարան
• Աստղագիտություն՝ 9-12-րդ դասարան
Ինֆորմատիկա՝ 9-12-րդ դասարան (կարող են մասնակցել այն աշակերտները, որոնք տիրապետում են հետևյալ ծրագրավորման լեզուներին՝ С++ )    Օլիմպիադաներին գրանցվելու համար հարկավոր է անցնել հետևյալ հղումով՝ նշել անուն ազգանունը, դասարանը և առարկան։ Գրանցումները հարկավոր է կատարել մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 7-ը ներառյալ։
           Օլիմպիական խմբակներին մասնակցող աշակերտների մասնակցությունը պարտադիր է։