«ՀԱՅԱԳԻՏԱԿ» ՄՐՑՈՒՅԹ – 2023

11.11.2023

  Մեկնարկում է «Հայագիտակ» մրցույթը: Մասնակցել ցանկացող աշակերտների ցանկը`
 

Սիրելի՛ աշակերտներ, եթե դուք գրանցվել եք այս մրցույթին, սակայն ձեր անունը չկա ցանկում, մոտեցեք ընդունարան և գրանցվեք:

ԳՐԱՆՑՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

  Մրցույթը տեղի է ունենալու 2023 թ. նոյեմբերի 18-ին՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանների աշակերտների համար առանձին առաջադրանքներով 301Բ լսարանում։
   Յուրաքանչյուր տարիքային խմբում առնվազն 75% արդյունք ցուցաբերելու դեպքում ամենաբարձր միավորներ հավաքած 3-5 աշակերտները ստանալու են միանվագ ուսումնական նպաստ (ուսման վարձից զեղչ)՝ վաստակած միավորների վարկանիշային սկզբունքով։

     Աշակերտները պետք է իրենց գիտելիքներն ի ցույց դնեն հետևյալ առարկաների շրջանակում.


    Աշխատանքներն ստուգելու համար ձևավորվելու է հատուկ հանձնաժողով՝ բուհերից հրավիրված մասնագետների և վարժարանի հայոց
լեզվի և գրականության, պատմության և աշխարհագրության ամբիոնների աշխատակիցների մասնակցությամբ։
Մրցույթն անցկացվելու է 6-9-րդ դասարանների ուսումնական ծրագրերի հիման վրա, սակայն չի սահմանափակվելու դասագրքային
բովանդակությամբ։ 
Առաջադրանքները կազմվելու են առարկայական ծրագրերի՝ հետևյալ թեմատիկ ընդգրկմամբ.


                             
                                                                                                                                                                                                                                    Տնօրենություն