Օսկանյանի անվան հուշամրցույթի մեկնարկ

12.12.2023

Բոլոր գրանցված աշակերտները նշված օրերին լինեն համապատասխան լսարաններում , իրենց հետ ունենան տետր և գրիչ։