Ձմեռային քննությունների ժամանակացույց

22.01.2024

Կից ներկայացնում ենք  ձմեռային քննությունների ժամանակացույցը, 12-րդ դասարանների պետական քննություններով պայմանավորված 
  օրերը   փոփոխվել  են