Ձմեռային քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը

04.01.2024

Կից ներկայացնում ենք ձմեռային քննությունների ժամանակացույցը ըստ առարկաների՝

Հայոց լեզու
Մաթեմատիկա 
Անգլերեն
Ռուսաց լեզու
Քիմիա 
Կենսաբանություն
Ֆիզիկա
Ինֆորմատիկա
Աշխարհագրություն 
Պատմություն