2-րդ կիսամյակի դասընթացների սկիզբ

22.01.2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

     Հարգելի՛  քվանատականներ, ըստ աշխատանքային պլանի՝ 2-րդ կիսամյակի դասերը  կսկսվեն  միջանկյալ  դասացուցակով․

1-4-րդ դասարաններ՝

հունվարի 25-ից

5-12-րդ դասարաններ՝

փետրվարի 1-ից

1․ՆԶՊ պարապմունքների 2-րդ փուլ (այն  աշակերտների համար, որոնք չեն մասնակցել ամառային ռազմամարզական հավաքներին) կանցկացվի հետևյալ  ժամանակացույցով․

ԴԱՍԱՐԱՆ

ԱՄՍԱԹԻՎ

ԺԱՄ

ԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՑԻՉ

8-րդ դաս․

Հունվարի 25,26,27

Ժ․13։30-17։30

117

Միլիտոնյան Ա․

9-րդ դաս․

Հունվարի 25,26,27

Ժ․09։00-13։00

406

Ղասաբյան Ա․

10-րդ դաս․

Հունվարի 25,26,27

Ժ․09։00-13։00

403

Ներսիսյան Ե․

11-րդ դաս․

Հունվարի 25,26,27

Ժ․13։30-17։30

406

Ղասաբյան Ա․

12-րդ դաս․

Հունվարի 25,26,27

Ժ․13։30-17։30

403

Ներսիսյան Ե․

11,12 IB

Հունվարի 25,26,27

Ժ․13։30-17։30

117

Միլիտոնյան Ա․

2․ «Իմ հայրենիքը» առարկայի դասընթացը կանցկացվի՝

5-1

25․01․24-27․01․24

Ժ․09։00-12։00

208

Պարոնյան Ռ․

5-2

25․01․24-27․01․24

Ժ․09։00-12։00

213

Զոհրաբյան Ն․

5-3

25․01․24-27․01․24

Ժ․09։00-12։00

117

Սիմոնյան Ա․

5-4

25․01․24-27․01․24

Ժ․12։30-15։30

119

Զոհրաբյան Ն․

3․ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի դասընթացը կանցկացվի՝

6-1

25․01․24-27․01․24

Ժ․09։00-12։00

315

Հարությունյան Ա․

6-2

25․01․24-27․01․24

Ժ․12։30-15։30

305

Հարությունյան Ա․

6-3

25․01․24-27․01․24

Ժ․12։30-15։30

105

Պարոնյան Ռ․

6-4

25․01․24-27․01․24

Ժ․12։30-15։30

407

Սիմոնյան Ա․

6-5

25․01․24-27․01․24

Ժ․09։00-12։00

118

Մալխասյան Մ․

4․Ձմեռային քննաշրջանի վերաքննությունները կանցկացվեն․

2-4-րդ դասարաններ՝ 23․01-07․02

5-12-րդ դասարաններ՝ 02․02-13․02   ընկած ժամանակահատվածում։

Խնդրում ենք  հետևել կայքի հայտարարություններին և  նորություններին․վերաքննությունների ժամանակացույցը ըստ առարկաների, կտեղադրվի առաջիկայում։

22․01․2024թ․                                                                                 Հարգանքով՝ Տնօրենություն