Ամառային քննաշրջան

04.05.2024

 

Հայտարարություն

   Հարգելի՛ քվանտականներ, խնդրում ենք ծանոթանալ տարեվերջյան քննությունների  ցանկին ըստ առարկաների.

 

     Մայրենի                        1-6-րդ դասարաններ

     Հայոց լեզու                    7-8-րդ դասարաններ, 10-11-րդ դաս. և 9-րդ դաս. ավարտական     ու   հոսքային (հում.) , իսկ 12-րդ դաս. պետական ավարտական

     Ռուսաց լեզու                 1-3-րդ դասարաններ և 9-րդ դաս. ավարտական

     Անգլերեն                       1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 10-11-րդ դաս. (մասնագիտ.) և 9-րդ դաս.   ավարտական ու հոսքային (տնտես, և հում.)

     Իմ հայրենիքը               5-րդ դասարաններ

    Հայոց պատմություն       8-րդ դաս., 10-11-րդ դաս. (մասնագիտ.) և 9-րդ դաս. ավարտական   ու հոսքային (հում. )

     Աշխարհագրություն      10-11 դաս. (մասնագիտ.) և 9-րդ դաս. ավարտ. ու հոսքային (տնտես.)

    Մաթեմատիկա           1-8-րդ դաս., 10-11-րդ դաս.(մասնագիտ.) և 9-րդ դաս. ավարտական ու  հոսքային (ֆիզմաթ, տնտես.), իսկ 12-րդ դաս. պետական ավարտական

    Ֆիզիկա                    6-րդ դաս., 7-րդ դաս., 10-11-րդ դաս. (մասնագիտ.) և 9-րդ դաս. ավարտ. ու հոսքային (ֆիզմաթ,քիմկենս)

    Քիմիա                        7-րդ դաս., 10-11-րդ դաս. (մասնագիտ.) 9-րդ դաս. ավարտական և հոսքային (քիմկենս)                   

      Կենսաբանություն       8-րդ դաս., 10-11-րդ դաս. (մասնագիտ.) և 9-րդ դաս. ավարտական

  Բնություն                    5-րդ դասարաններ

   Բնագիտություն           6-րդ դասարաններ

ԹԳՀԳ,Ինֆորմատիկա 3-6-րդ, 8-րդ, 10-11 ֆիզմաթ հոսքի դասարաններ

                              

                                  23.04.2024 թ                                                Հարգանքով՝ տնօրենություն