Քննաշրջան

15.05.2024

13.05.2024
«Քվանտ» վարժարանի հարգելի՛ աշակերտներ և ծնողներ,
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել են 2023-2024 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման ժամկետները:
4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգում կանցկացվի հետևյալ առարկաներից`
«Մայրենի» (գրավոր, թեստ) - 07.06.2024 թ.
«Մաթեմատիկա» (գրավոր, թեստ) - 11.06.2024 թ.
9-րդ դասարանում քննություններ կանցկացվեն հետևյալ առարկաներից՝
«Հայոց լեզու» (գրավոր, թեստ) - 04.06.2024 թ.
«Մաթեմատիկա» (գրավոր, թեստ) - 10.06.2024 թ.
Բնագիտություն («Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»՝ սովորողի ընտրությամբ՝ գրավոր, թեստ) - 17.06.2024 թ..
«Հայոց պատմություն» (բանավոր) - քննաշրջանի ընթացքում
«Գրականություն» (բանավոր) - քննաշրջանի ընթացքում
Օտար լեզու («Ռուսերեն», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն», այլ լեզուներ՝ սովորողի ընտրությամբ, բանավոր) - քննաշրջանի ընթացքում
«Ֆիզկուլտուրա» (ստուգարք)- քննաշրջանի ընթացքում
12-րդ սարանում պետական ավարտական քննությունները կանցկացվեն հետևյալ առարկաներից՝
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» (գրավոր) - 06.06.2024 թ.
«Մաթեմատիկա» (գրավոր) - 12.06.2024 թ.
«Հայոց պատմություն» (գրավոր) - 19.06.2024 թ.
«Ֆիզկուլտուրա» (ստուգարք)- քննաշրջանի ընթացքում


9-րդ դասարանների հարգելի՛ ծնողներ և աշակերտներ,մենք նախապես հայտարարել էինք, որ 9-րդ դասարանների դասերը կավարտվեն մայիսի 25-ին ՝ հիմք ընդունելով, որ ավարտական քննություններն ավելի շուտ կնշանակվեն: Քանի որ արդեն քննությունների օրերը հաստատված են, և հայտնի է առաջին ավարտական քննության օրը՝ հունիսի 4, ուստի 9-րդ դասարանների դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 1-ին: Հունիսի 3-ից կունենան խորհրդատվություններ նոր դասացուցակով:13.05.2024 Տնօրենություն