Ամառային քննաշրջանի խորհրդատվությունները

07.06.2024

Հարգելի՛ քվանտականներ,
համապատասխան հղումներով կարող եք տեսնել  քննական առարկաների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը։