Ավագ դպրոցի խորհրդատվություններ

30.06.2024

Հարգելի՛ քվանտականներ,
համապատասխան հղումներով կարող եք տեսնել քննական առարկաների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը։
Ինֆորմատիկա
Աշխարհագրություն
Ֆիզիկա
Անգլերեն
Մաթեմատիկա
Քիմիա