Աշխարհագրության և բնագիտության խորհրդատվությունների ժամանակացույց

15.01.2020

Հարգելի՛ քվանտականներ,
աշխարհագրություն և բնագիտություն առարկաների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը կարող եք տեսնել այստեղ: