Ռուսաց լեզվի խորհրդատվությունների ժամանակացույց

09.01.2020

Հարգելի՛ քվանտականներ,
ռուսաց լեզվի խորհրդատվությունների ժամանակացույցը կարող եք տեսնել այստեղ: