Քիմիայի և բնագիտության խորհրդատվությունների ժամանակացույց

26.12.2019

Հարգելի՛ քվանտականներ,
քիմիայի և բնագիտության խորհրդատվությունների ժամանակացույցը կարող եք տեսնել այստեղ: