Տարրական դպրոցի քննությունների և խորհրդատվությունների ժամանակացույց

27.12.2019

Հարգելի՛ քվանտականներ,
տարրական դպրոցի քննությունների և խորհրդատվությունների ժամանակացույցը կարող եք տեսնել այստեղ: