Օժտված երեխաների մրցույթ «Քվանտ-2020» Երրորդ փուլ 5-րդ դասարան Լուծումներ

20.06.2020

Օժտված երեխաների մրցույթ «Քվանտ-2020» 5-րդ դասարան
Երրորդ փուլ Լուծումներ