ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քննությունների ժամանակացույցը

2024

Իմանալ ավելին

Քննաշրջան

2024

Իմանալ ավելին

Ամառային քննաշրջան

2024

Իմանալ ավելին

Ուսումնական տարվա ավարտ

Հայտարարություն
Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացնում ենք մեր հետագա անելիքների ժամանակացույցը․
• 1-ին դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 24-ին: Մայիսի 27, 29 և 30-ին կլինեն դասեր միայն քննական առարկաներից: 1-ին դասարանցիների երդման արարողությունը Օշականում նախատեսվում է անցկացնել մայիսի 10-15 ընկած ժամանակահատվածում: Ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինի մինչև 10.06.2024թ.:
• 2-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 24-ին: Մայիսի 27, 29 և 30-ին կլինեն դասեր միայն քննական առարկաներից: Խորհրդատվությունները, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 31.05-22.06 ընկած ժամանակահատվածում:
• 3-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 24-ին: Մայիսի 27, 29 և 30-ին կլինեն դասեր միայն քննական առարկաներից: Խորհրդատվությունները, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 31.05–22.06 ընկած ժամանակահատվածում:
•  4-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 24-ին: Մայիսի 27, 29 և 30-ին կլինեն դասեր միայն քննական առարկաներից: Խորհրդատվությունները, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 31.05–30.06 ընկած ժամանակահատվածում:
• Տարրական դասարանների արշավ դեպի Աղավնաձոր

 • 1-ին դաս.- 08.06.2024թ.
 • 2-րդ դաս.- 09.06.2024թ.
 • 3-րդ դաս.- 15.06.2024թ.
 • 4-րդ դաս.- 16.06.2024թ.
 • 5-րդ և 6-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի

1-ին: Խորհրդատվություններն, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 03.06–30.06 ընկած ժամանակահատվածում:
7-րդ և 8-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 1-ին: Խորհրդատվությունները, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 03.06–22.06 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ պարապմունքները նախատեսվում է կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 23.06-05.07 ընկած ժամանակահատվածում :
• 9-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 25-ին: Խորհրդատվությունները,ավարտական քննությունները, հոսքային քննությունը և կիսամյակի ամփոփումը կկազմակերպվեն 27.05–04.07 ընկած ժամանակահատվածում:
9-րդ դասարանների ավարտական քննություններ լինելու են հետևյալ առարկաներից՝

 • Օտար լեզու (Ռուսերեն կամ Անգլերեն՝ բանավոր.
 • Հայոց լեզու (գրավոր,թեստ)
 • Մաթեմատիկա ( գրավոր, թեստ)
 • Բնագիտություն (գրավոր, թեստ)
 • Գրականություն (բանավոր)

Հայոց պատմություն (բանավոր)
Ֆիզկուլտուրա՝ նորմատիվների հանձնում 03․06-ից մինչև քննաշրջանի ավարտն ընկած ժամանակահատվածում: Քննության օրերի ժամանակացույցը կտրվի ավելի ուշ լրացուցիչ հայտարարությամբ:
Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ պարապմունքները նախատեսվում է կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 05.07-17.07 ընկած ժամանակահատվածում:
● Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարաններում գործող դասացուցակով դասերը կավարտվեն հունիսի 1-ին: Այնուհետև այս դասարանները կշարունակեն աշխատել նոր դասացուցակով /միայն մասնագիտական առարկաներ/, և դասացուցակային դասերը կավարտվեն 21.06.2024թ.: Խորհրդատվությունները, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 22.06-04.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 05.07-17.07 ընկած ժամանակահատվածում:
● Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարաններում գործող դասացուցակով դասերը կավարտվեն հունիսի 1-ին: Այնուհետև այս դասարանները կշարունակեն աշխատել նոր դասացուցակով /միայն մասնագիտական առարկաներ/ մինչև 21.06.2024թ.: Խորհրդատվությունները, քննությունները և ուսումնական տարվա ամփոփումը կլինեն 22.06-17.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 20.07-01.08 ընկած ժամանակահատվածում:
● 12-րդ դասարաններում դասացուցակային դասերը կավարտվեն մայիսի 23-ին: «Վերջին զանգի» միջոցառումը կանցկացվի մայիսի 24-ին Աղավնաձորում: Մայիսի 29-ից մինչև պետական ավարտական կամ միասնական քննությունների սկիզբը կանցկացվեն խորհրդատվություններ: Պետական ավարտական քննություններ կլինեն հետևյալ առարկաներից՝
 • Հայոց լեզու և հայ գրականություն /գրավոր/ 
 • Հայոց պատմություն/գրավոր/
 • Մաթեմատիկա/ գրավոր/ 

Քննական օրերի ժամանակացույցը կտրվի ավելի ուշ լրացուցիչ հայտարարությամբ:
● «ՄԲ» 2-րդ կուրսի միջազգային ավարտական քննությունները կանցկացվեն 24.04.-17.05 ընկած ժամանակահատվածում:
● «ՄԲ» 1-ին կուրսի դասացուցակային դասերը կավարտվեն հունիսի 22-ին: Քննությունները և խորհրդատվությունները կանցկացվեն 24.06-18.07 ընկած ժամանակահատվածում: Հաջորդ ուսումնական տարվա ՆԶՊ դասընթացը նախատեսվում է կազմակերպել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում սույն թվականի 20.07-01.08 ընկած ժամանակահատվածում:
«ՄԲ» 1-ին կուրսի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն 03.07-18.07 ընկած ժամանակահատվածում:

Հարգանքով՝ տնօրենություն
23.04.2024 թ.

2024

Իմանալ ավելին

«ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄԱՐԱԹՈՆ»

2024

Իմանալ ավելին

Գարնանային ստուգարքներ

2024

Իմանալ ավելին

Շախմատի մրցույթ «Քվանտ» վարժարանում

2024

Իմանալ ավելին

«Որոնում ենք տաղանդներ 2024»


2024

Իմանալ ավելին

Ձմեռային վերաքննությունների ժամանակացույց

2024

Իմանալ ավելին

10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2024

Իմանալ ավելին

2-րդ կիսամյակի դասընթացների սկիզբ

2024

Իմանալ ավելին

Ձմեռային քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույցը

2024

Իմանալ ավելին

Ձմեռային քննությունների ժամանակացույց

2024

Իմանալ ավելին

Օսկանյանի անվան հուշամրցույթի մեկնարկ

2023

Իմանալ ավելին

Ձմեռային քննությունների առարկայացանկը ըստ դասարանների

2023

Իմանալ ավելին

Առաջիկա անելիքներ

2023

Իմանալ ավելին

Հայագիտակ մրցույթի նախնական արդյունքները

2023

Իմանալ ավելին

Արմեն Օսկանյանի անվան հուշամրցույթ 2023

2023

Իմանալ ավելին

«ՀԱՅԱԳԻՏԱԿ» ՄՐՑՈՒՅԹ – 2023

2023

Իմանալ ավելին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ

2023

Իմանալ ավելին