1994 թ.

08.07.2020ՀՀ կառավարության որոշմամբ վարժարանի շրջանավարտները ստանում են հարցազրույցով բուհերի ֆիզմաթ ֆակուլտետներ ընդունվելու իրավունք: