1997 թ.

08.07.2020Վարժարանում սկսում են կիրառել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված դասավանդման մեթոդներ: Վարժարանում բացվում է 5-րդ դասարան: Ստեղծվում է սոցիալ-հոգեբանական ծառայություն: