Նորություններ

ՆԶՊ դասընթացի կազմակերպում

02.06.2021

Հարգելի´ քվանտականներ,
2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ՆԶՊ դասընթացը կկազմակերպվի հետևյալ ժամանակացույցով.