Նորություններ

Ձմեռային քննաշրջանի խորհրդատվությունների ժամանակացույց

03.01.2022

Հարգելի՛ քվանտականներ, ներկայացված է մայրենիի, հայոց լեզվի ու գրականության, մաթեմատիկայի, անգլերենի, ռուսաց լեզվի, պատմության, ինֆորմատիկայի, քիմիայի և բնագիտության, աշխարհագրության և բնագիտության, ֆիզիկայի, կենսաբանության  ձմեռային քննաշրջանի խորհրդատվությունների ժամանակացույցը։