Նորություններ

ՆԶՊ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

26.08.2022

Հարգելի´  քվանտականներ,
1.    Հիշեցնում ենք, որ ըստ աշխատանքային պլանի՝ այն աշակերտները, որոնք չեն մասնակցել «Ուղեծիր» ռազմամարզական ճամբարում անցկացված ՆԶՊ առարկայի դասընթացին, պետք է մասնակցեն վարժարանում անցկացվող պարապմունքներին  հետևյալ ժամանակացույցով՝        
8-րդ դասարան  - Միլիտոնյան Ա.   օգոստոսի 27,29,30,3            ժամը՝  9:00    117/դաս/
9-րդ դասարան   - Ղասաբյան   Ա.   օգոստոսի 27,29,30,31          ժամը՝  9:00    406 /դաս./
10-րդ դասարան  -  Ներսիսյան  Ե     օգոստոսի 27,29,30,31         ժամը՝ 9:00     403 /դաս./                              
11-րդ  դասարան  -  Ղասաբյան Ա      օգոստոսի 27,29,30,31        ժամը՝ 13:30   406 /դաս./
12-րդ դասարան  -  Ներսիսյան  Ե     օգոստոսի 27,29,30,31         ժամը՝ 13:30   403 /դաս./
ՄԲ I, II                 -  Միլիտոնյան Ա.   օգոստոսի 27,29,30,31         ժամը՝13:30   117 /դաս./
Դասընթացին պետք է մասնակցել՝ ունենալով գրիչ, ընդհանուր տետր և դասագիրք:

2.    Աշնանային վերաքննությունները   բոլոր առարկաներից  կանցկացվեն 31.08.2022-05.09.2022 ընկած ժամանակահատվածում` ըստ հետևյալ ժամանակացույցի.
               Առարկա                                               Օրը                   Ժամը              Դասասենյակ
            Մայրենի, Հայոց լեզու  և գրակ.          31.08.2022           ժ; 13:00                  301Բ
            Ռուսաց լեզու                                        01.09.2022         ժ.11:00                     212
            Անգլերեն                                                01.09.2022        ժ. 11:00                   301Բ
             Պատմություն                                        03,.09.2022       ժ.  9:00                   301Բ
             Աշխարհագրություն                            03.09.2022         ժ. 9:00                     301Բ
            Մաթեմատիկա                                     02.09.2022         ժ. 9:00                     301Բ
            Ֆիզիկա                                                   05.09.2022       ժ.13:00                   301Բ
            Քիմիա                                                     03.09.2022       ժ. 9:00                    301Բ
            Կենսաբանություն                                01.09.2022         ժ. 9:00                    301Բ
            Ինֆորմատիկա                                      01.09.2022        ժ.13:00                  Համակարգ.սենյակ.                                  
            Հոսքային/9-րդ դաս. վերաքննութ./      03.09.2022        ժ.9:00                      301Բ

3.    Հիշեցնում ենք, որ ըստ աշխատանքային պլանի՝  «Մայրենիի» և  «Գրականության» քննությունների անցկացման ժամանակացույցը հետևյալն է՝
  2-րդ դասարան       29.08.2022թ.       ժամը՝   8:30, 13:00
  3-րդ դասարան       30.08.2022թ.       ժամը՝    8:30, 13:00
  4-րդ դասարան       31.08.2022թ.       ժամը՝    8:30, 13:00
  5-րդ դասարան        01.09.2022թ.      ժամը՝    9:00    
  6-րդ դասարան        02.09.2022թ.      ժամը՝    9:00
  7-րդ դասարան        03.09.2022թ.      ժամը՝    9:00
  8-րդ դասարան        05.09.2022թ.      ժամը՝    9:00
  9-րդ դասարան        06.09.2022թ.      ժամը՝     9:00

   10-րդ դասարան           07.09.2022թ.   ժամը՝     9:00 (հումանիտար և քիմկենս հոսքեր)
                                            07.09.2022թ.   ժամը՝     13:00 (ֆիզմաթ և տնտես  հոսքեր)
  11-րդ դասարան            08.09.2022թ.   ժամը՝     9:00 (հումանիտար և քիմկենս հոսքեր)
                                            08.09.2022թ.   ժամը՝     13:00 (ֆիզմաթ և տնտես  հոսքեր)
  12-րդ դասարան             02.09.2022թ.   ժամը՝     9:00 (հումանիտար և քիմկենս հոսքեր)
                                             02.09.2022թ.   ժամը՝     13:00 (ֆիզմաթ և տնտես  հոսքեր)

  Վարժարանում սովորող աշակերտները քննությանը կներկայանան ըստ դասղեկի կազմած ժամանակացույցի. ժամերի հետ կապված՝ հնարավոր է որոշակի փոփոխություններ լինեն,  իսկ նոր ընդունված աշակերտներին  կծանուցենք էլփոստի միջոցով:
Խնդրում ենք հետևել կայքում տեղադրվող հայտարարություններին:
                                        
  25.08.2022 թ.                                                                                        Տնօրենություն