Նորություններ

«ՀԱՅԱԳԻՏԱԿ» ՄՐՑՈՒՅԹ – 2023

08.11.2023

        «Քվանտ» վարժարանը, գիտակցելով հայրենաճանաչության ամրապնդման կարևորությունը և հայրենագիտական առարկաների
նկատմամբ հետաքրքրության մեծացման անհրաժեշտությունը, հայտարարում է ամենամյա «Հայագիտակ» մրցույթի կազմակերպման մասին,
որին մասնակցելու համար կարող են ցուցակագրվել 2022-2023 ուստարում վարժարանի 6-8-րդ դասարաններում սովորող աշակերտները։
Մրցույթը տեղի է ունենալու 2023 թ. նոյեմբերի 18-ին՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանների աշակերտների համար առանձին առաջադրանքներով։
Յուրաքանչյուր տարիքային խմբում առնվազն 75% արդյունք ցուցաբերելու դեպքում ամենաբարձր միավորներ հավաքած 3-5 աշակերտները
ստանալու են միանվագ ուսումնական նպաստ (ուսման վարձից զեղչ)՝ վաստակած միավորների վարկանիշային սկզբունքով։
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023 թ. մայիսի 25-ը գրանցվել հետևյալ հղմամբ։
Աշակերտները պետք է իրենց գիտելիքներն ի ցույց դնեն հետևյալ առարկաների շրջանակում.

    Աշխատանքներն ստուգելու համար ձևավորվելու է հատուկ հանձնաժողով՝ բուհերից հրավիրված մասնագետների և վարժարանի հայոց
լեզվի և գրականության, պատմության և աշխարհագրության ամբիոնների աշխատակիցների մասնակցությամբ։
Մրցույթն անցկացվելու է 6-9-րդ դասարանների ուսումնական ծրագրերի հիման վրա, սակայն չի սահմանափակվելու դասագրքային
բովանդակությամբ։ Առաջադրանքները կազմվելու են առարկայական ծրագրերի՝ հետևյալ թեմատիկ ընդգրկմամբ.


                             
                                                                                                                                                                                                                                    Տնօրենություն