Նորություններ

Ա․ Օսկանյանի անվան 2023 հուշամրցույթի արդյունքները

28.12.2023

Ա․ Օսկանյանի անվան 2023 հուշամրցույթի  արդյունքները ըստ առարկաների՝

Հայոց լեզու
Գրականություն
Մաթեմատիկա
ՆԶՊ
Աշխարհագրություն

Քիմիա

Ռուսաց լեզու

Կենսաբանություն

Ինֆորմատիկա

Հայոց պատմություն, ՀԵՊ

Անգլերեն

Ֆիզիկա