Նորություններ

«Քվանտ» վարժարանի ՄԲ «Դիպլոմա» ծրագրի` 2024-2025 ուստարվա ընդունելության կարգ

27.12.2023


 

I․ «Քվանտ» վարժարանի ֆիզմաթ հոսքի աշակերտների ընդունելության վերջնական գնահատականի ձևավորման կարգ

1․ «Անգլերեն» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 10%

2․ «Մաթեմատիկա» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 35%

3․ «Գիտություն» առարկայական խմբից հարցազրույց (ՄԲ առարկայի ընտրությանը համապատասխան) – 20%

4․ 10-րդ դասարանի տարեկան գնահատականների միջին - 10%

5․ Վարք- 5%

6․ «Ֆիզիկա» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

7․ «Մաթեմատիկա» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

 

II. «Քվանտ» վարժարանի քիմիակենսաբանական հոսքի աշակերտների ընդունելության վերջնական գնահատականի ձևավորման կարգ

1․ «Անգլերեն» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 10%

2․ «Մաթեմատիկա» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 35%

3․ «Գիտություն» առարկայական խմբից հարցազրույց (ՄԲ առարկայի ընտրությանը համապատասխան) – 20%

4․ 10-րդ դասարանի տարեկան գնահատականների միջին - 10%

5․ Վարք- 5%

6․ «Ֆիզիկա»/«Քիմիա»/«Կենսաբանություն» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

7․ «Ֆիզիկա»/«Քիմիա»/«Կենսաբանություն» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

 

III. «Քվանտ» վարժարանի տնտեսագիտական հոսքի աշակերտների ընդունելության վերջնական գնահատականի ձևավորման կարգ

1․ «Անգլերեն» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 10%

2․ «Մաթեմատիկա» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 35%

3․ «Գիտություն» առարկայական խմբից հարցազրույց (ՄԲ առարկայի ընտրությանը համապատասխան) – 20%

4․ 10-րդ դասարանի տարեկան գնահատականների միջին - 10%

5․ Վարք- 5%

6․ «Աշխարհագրություն» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

7․ «Մաթեմատիկա» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

 

IV. «Քվանտ» վարժարանի հումանիտար հոսքի աշակերտների ընդունելության վերջնական գնահատականի ձևավորման կարգ

1․ «Անգլերեն» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 10%

2․ «Մաթեմատիկա» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) - 35%

3․ «Գիտություն» առարկայական խմբից հարցազրույց (ՄԲ առարկայի ընտրությանը համապատասխան) – 20%

4․ 10-րդ դասարանի տարեկան գնահատականների միջին - 10%

5․ Վարք- 5%

6․ «Անգլերեն» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

7. «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայի 10-րդ դասարանի քննական գնահատականների միջին - 10%

 

Այլ դպրոցների աշակերտների ընդունելության վերջնական գնահատականի ձևավորման կարգ

«Անգլերեն» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) – 20%

«Մաթեմատիկա» առարկայի ընդունելության քննություն (գրավոր և բանավոր փուլեր) – 40%

«Գիտություն» առարկայական խմբից հարցազրույց (ՄԲ առարկայի ընտրությանը համապատասխան) – հարցազրույց – 40%