ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

1996 թ.

«Քվանտում» բացվում է 6-րդ դասարան ...

1995 թ.

Վարժարանում բացվում է 7-րդ դասարան: Վարժարանում բացվում է առաջին համակարգչային դասարանը ...

1994 թ.

ՀՀ կառավարության որոշմամբ վարժարանի շրջանավարտները ստանում են հարցազրույցով բուհերի ֆիզմաթ ֆակուլտետներ ընդունվելու իրավունք ...

1993 թ.

Վարժարանում բացվում է 8-րդ դասարան ...

1992 թ.

Մարտի 6-ին վարժարանը ստանում է ՀՀ լուսավորության նախարարության հ.001 արտոնագիրը ...

1991 թ.

Սեպտեմբերին սկսում են գործել վարժարանի հոսաքային 9-րդ և 10-րդ դասարանները, ընդհանուր թվով 50 աշակերտ ...

1989 թ.

Հիմնադրվում է «Քվանտ» ուսումնագիտական կոոպերատիվը: Բուհ ընդունվողների համար բացվում են նախապատրաստական խմբակներ ...


  • 1
  • 2